κωνσταντίνος γράψας αρχιτέκτων

κωνσταντίνος γράψας αρχιτέκτων

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Κ. Γράψας αρχιτέκτων
>πτυχίο Τεχνών (Bachelor of Arts)
>Διπλωματούχος αρχιτέκτων (DipArch RIBA II)>μεταπτυχιακό περιβαλλοντικού-βιοκλιματικού σχεδιασμού (Mphil Cambridge)

-------------------------------------------------------
languageenglish -(followed by) greek 

https://realarchitects.blogspot.gr/