κωνσταντίνος γράψας αρχιτέκτων

κωνσταντίνος γράψας αρχιτέκτων

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

1.CV

resume / σύνοψη βιογραφικού

 

name : constantine

surname : grapsas

address : i. Mela 112, Lefkada, GR 31100

tel : ++30 693 70 66 045

e-mail : realarchitects(AT)gmail.com


skills :

- project management
- land development research and assessment
- building regulations assessments
- planning authority negotiations
- architectural and technical design
- construction costing
- construction management
- property sales and technical support

Education :

- MPhil in Architecture (environmental design) . University of Cambridge, UK
- Architectural Professional Studies . Architectural Association, UK
- Diploma in Architecture (DipArch) . University of Greenwich, UK
- Bachelor of Arts in Architecture (BA Hons) . University of Greenwich & University of East London, UK
 - Real Estate and property evaluation: Technical Chamber of Greece

Professional Experience :

. 2016-today : technical manager at ECOANAPLΛSIS OE (architecture & constuction)
. 2003-2016 : setting up and running own architectural practice, GR
. 2008 : technical advisor for Technical Chamber of Greece for new energy consumption regulation
. 2000-2002 : architect, Forum Architects, Newmarket, UK
. 2004-2007 : architectural technician, Thanos-Thanou Architects, GR
. 1998-2001 : technical and construction assistant : Em.Stavraka Building Engineers, GR

translation in Greek follows;

σύνοψη βιογραφικού

όνομα : κωνσταντίνος
Επώνυμο : γράψας
Τηλ. : ++30 693 70 66 045
e-mail : realarchitects(AT)gmail.com

Δεξιότητες :

- διεύθυνση έργου
- κτηματομεσιτική έρευνα και ανάπτυξη επενδυτικών προτάσεων
- πολεοδομική νομοθεσία
- αρχιτεκτονικός και τεχνολογικός σχεδιασμός
- κοστολόγηση κατασκευών
- διεύθυνση κατασκευής
- πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη
- υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης & ενεργειακή αναβάθμιση
- επισκευές-ενισχύσεις σεισμοπλήκτων

.