κωνσταντίνος γράψας αρχιτέκτων

κωνσταντίνος γράψας αρχιτέκτων

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

4.Recommendations / (συστάσεις)

Δείτε και εκτυπώστε τις παρακάτω συστατικές επιστολές:

1. Μαργαρίτα Καραβασίλη 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ
2. Ηλίας Μπεριάτος 
αρχιτέκτων πολεοδόμος, καθηγητής πανεπ. Θεσσαλίας
3. Κων/νος Μπαλαράς
Δρ. μηχανολόγος δ/ντης ερευνών,
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
4. Χρήστος Σπίρτζης 
Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / (2011)
Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (2016)
5. Dr Mike McEvoy
καθηγητής πανεπιστημίου Cambridge


Μαργαρίτα Καραβασίλη 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ

 Ηλίας Μπεριάτος 
αρχιτέκτων πολεοδόμος, καθηγητής πανεπ. Θεσσαλίας


Κων/νος Μπαλαράς

Δρ. μηχανολόγος δ/ντης ερευνών,
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Χρήστος Σπίρτζης 
Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / (2011)
Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (2016)Dr Mike McEvoy
καθηγητής πανεπιστημίου Cambridge